The Council Of Six

The Council of Six er Amns anonyme overhoder. De opptrer aldri offentlig uten gjennom en av rådsmedlemmene, kalt Meisarchen, rådets talerør. Meisarchen opptrer alltid maskert og forkledd så han eller hun er ugjenkjennelig.

Rådets seks medlemmer kalles alltid ved sine titler og aldri ved sine navn. Titlene er — i synkende rekkefølge etter status — Meisarch, Tessarch, Namarch, Iltarch, Pommarch, og Dahaunarch. Meisarchen er dermed ikke bare et talerør, men rådets overhode. Hvert rådsmedlem står som arving til den neste tittelen, slik at når Meisarchen dør, stiger alle ett hakk opp, og en ny Dahaunarch velges blant kandidater fra Amns elite.

Når rådet skal avgjøre noe ved intern avstemning, holder Meisarchen to stemmer som han ikke kan splitte opp. Slik unngår rådet uavgjorte avstemninger.

Medlemmenes ansvarsområder:

Meisarchen

 • Forsvaret av landet
  • Herunder eventyrere, magikere, og andre individuelle agenter
 • Handelsmonopoler

Tessarchen

 • Kontakt mellom rådet og de ledende laugsfamiliene
 • Dommere og magistrater

Namarchen

 • Økonomi og handel
  • Import
  • Kolonisering

Iltarchen

 • Spionasje og intelligens

Pommarchen

 • Økonomi og handel
  • Eksport
  • Skatteinnkreving
  • Vedlikehold av handelsruter

Dahaunarchen

 • Forsvaret av landet
  • Herunder militæret