Tethyr

Hovedstad: Darromar

Tethyr styres av Dronningmonark Zaranda Star Rhindaun og hennes Konge, Haedrak III. Under kongeparet ligger adelen, som enten har arvet eiendom og titler, eller blitt tildelt dem i gave eller lønn av kongeparet. Sheriffer holder loven i distriktene og er utpekt av grever, som svarer til hertugene, som igjen svarer til Dronningens private råd og/eller Dronningen selv. Adelen har også muligheten til å gi land og riddertitler til folk som tjener dem. Flere ridderordener, bl.a. sponset av Tyr, Helm, Torm, og Ilmater, består av folk som tjener både riket og gudene, men disse ridderne eier ikke land.

Dronningens private råd består av Kronprinsesse Cyriana, åtte utvalgte hertuger, samt representanter fra templer og folkegrupper. Det er ingen forbud mot arkan magi i Tethyr, og et beskjedent akademi for trollmenn ligger i hovedstaden. De fleste som har slike ambisjoner reiser likevel som oftest til Calimshan eller Halruaa, og går i lære der.

Landet har lenge vært i grensestrid med Amn i nord, og på grunn av dette har tethyrierne blitt et skeptisk folk. Skepsisen gjelder spesielt organisasjoner som har for vane å infiltrere andre samfunn og organisasjoner, så som Harpers og Zhentarim. Tethyrs skoger er bebodd av skogalver som vokter trærne sine som hauker fra mennesker og andre som ønsker å hugge trærne deres.

Handelen i Tethyr er preget av kvalitetsvarer snarere enn mengder av varer. Håndtverkere og handelsfolk konsentrerer seg om sitt område og tjener prestisje gjennom å lage og selge så gode varer som mulig. De fleste innbyggerne i Tethyr bor langs Handelsveien, en rute som går fra Zazesspur i vest via Tethyr Castle og Darromar til Saradush i øst.

Metamessig er Tethyr et mer typisk fantasyrike; et føydalkongedømme med klart hierarki. Kulturen kan sammenlignes med den sydeuropeiske.