Sverdkysten
Sverdkysten.jpg

Sverdkysten består av mange mindre samfunn begrenset til byer eller metropoler langs kystlinjen.

Steder på Sverdkysten

Baldur's Gate

Grunnlagt av helten Balduran og styrt av et råd bestående av fire Hertuger (De Fires Råd). Titlene ble ikke gitt dem, men kommer av et spøkefullt kallenavn tatt av de fire første lederne av byen.

Beregost og Candlekeep

Beregost er en mindre by ledet i all beskjedenhet av patriarken i det lokale Amaunatortempelet. Byen livnærer seg på jordbruk, og på de reisende som passerer igjennom byen for å komme til Candlekeep. Ved Beregost ligger ruinene etter Ulcasters magiskole.

Candlekeep er et enormt bibliotek som inneholder (etter sigende) all kunnskap du noen sinne kan begjære. For å få komme inn må du donere en bok til biblioteket — og det kan ikke være hva som helst.

Nashkel

Nashkel er en gruveby nord for Skyfjellene, som teknisk sett tilhører Amn, men som har fått selvstyre ettersom de ligger på utsiden av Amns forsvarsverker og dermed ikke har like mye militær støtte som resten av landet.

Waterdeep

Waterdeep ligger lengst nord på Sverdkysten og en en enorm frittstående bystat, og et handelsknutepunkt mellom landene i sør og områdene i nord. Byen styres av 20 Lords of Waterdeep, og en såkalt "Open Lord", som er den eneste av rådet hvis identitet er kjent for folket — deres offentlige talsperson. De andre bærer magiske hjelmer med heldekkende visir som lar dem skjule sine identiteter, og viser seg kun i offentlighet under særskilte omstendigheter.

Under Waterdeep ligger Undermountain, tidligere en dvergisk gruve, men etter hvert overtatt av den gale trollmannen Halaster Blackcloak. En av inngangene går via en brønn i vertshuset Den Gjespende Portal. Undermountain brukes av diverse shady folk til diverse shady business. Fra Undermountain kan man komme seg til Skullport, som er en bosetning i utkanten av The Underdark.

Waterdeep er også hjemmet til en av Mystras utvalgte, den mektige trollmannen Khelben Blackstaff.