Religion

En oversikt over guder som er sentrale i gruppa, spesielle kulter, eller guder som varierer fra originalmaterialet. Domener merket med * er subdomener som står i Advanced Players Guide.

Aktuelle guder

Chauntea

NG, større gud for jorda

Chauntea er en av de eldste gudene, og en av dem som føles mest konkret: hun er jorda. Mer spesifikt representerer hun jordbruk og kultiverte planter, samt fruktbarhet. Bønder er selvsagte tilbedere - og bønder er det mange av. Druider velger også ofte å tilbe Chauntea.

Chaunteas sterkeste allierte er Amaunator or Silvanus. Halvinger tilber ofte Chauntea som Yondalla, der fremstilt som en matriark-figur som holder familien og samfunnet sammen.

Portfolio: Dyrkede planter, åkre, mødre, sommeren, bønder, og gartnere.
Domener: Community, Earth, Good, Plant, Protection

Chauntea har en rekke altere dedikert til seg over hele landsbygda i Amn. Hennes eneste tempel står dessverre forlatt etter at prestene og akolyttene døde av sykdom for flere år siden.

Lliira

CG, Mindre gud for glede og frihet

Lliira er underlagt Sune i gudenes hierarki. Hun gjorde Waukeen en tjeneste en gang, og har dermed handelsgudinnens takknemlighet.

Det største tempelet til Lliira i Faerûn ligger i nord i Cormyr, i bosetningen Rødtjern.

Portfolio: Glede, fest, frihet, revolusjon
Domener: Chaos, Charm, Good, Liberation, Freedom*, Revolution*

Det ligger ingen kjente templer eller altere til Lliira i Amn.

Selûne

CG, større gud for månen

Selûne er en populær guddom, spesielt blant kvinner. Hun representerer lyset på nattehimmelen, både månen og stjernene, og tilbes av navigatører, nomader, og eventyrere. Hun støtter gode varbeist, men kjemper utrettelig mot onde varbeist. Hun tilbes blant alvene som Sheanine Moonbow, og fremstår for dem som en alvisk bueskytter.

Selûne er søsteren til Shar, og de er omtrent stikk motsatte. Selûne kjemper til stadighet mot shars onde planer, og har knapt noen andre direkte fiender blant gudene. Hun motarbeider likevel også Malar.

Portfolio: Månen, stjernene, reisende, eventyrere
Domener: Chaos, Good, Protection, Travel, Purity*, Light*, Exploration*

Selûne har flere templer og altere i Amn. Det største og viktigste tempelet lå dessverre i Murann, som nå er okkupert av humanoider.

Sune

CG, Større gud for kjærlighet og skjønnhet

Sune er en sentral guddom fordi hun representerer kjærlighet og skjønnhet, to idealer som få kan se bort fra. Del av hennes dogma er å gi komplimenter til andre, og å bygge opp sin egen selvtillit ved å sette pris på (og ta vare på) seg selv. Man bør strebe etter å finne skjønnhet i alle ting.

Blant Sunes allierte er Amaunator, Mystra, Milil, og Selûne, og hun har to mindre guddommer som tjener hennes sak; Lliira og Sharess. Blant fiendene hennes er Shar, Talos, og Tempus, samt de fleste onde guddommer.

Portfolio: Skjønnhet, kjærlighet, lidenskap, kunst
Domener: Chaos, Charm, Community, Good, Protection

Sune har flere templer og altere i Amn. Hun er en kjent og kjær guddom for de fleste.

Waukeen

N, Mellomstor gud for penger og handel

Waukeen er en meget sentral guddom i Faerûn - du kommer ikke utenom hennes påvirkning, i alle fall ikke i handelsnasjoner som Amn. Inntekt er viktig for Waukeen, og man skal ikke gjøre noe uten å få sin rettmessige belønning. Å gjøre noe gratis er en håpløs tanke.

Portfolio: Penger, rikdommer, handel
Domener: Community, Knowledge, Protection, Travel, Trade*

Waukeen har mange og store templer i Amn, og kan nesten regnes som en nasjonalkirke der. Det største tempelet ligger i Athkatla og kalles Gullspiret.

Nye eller endrede guder

Amaunator

LG, Større gud for sola
Symbol: En strålende sol

Amaunator var tidligere kjent som Lathander, Morgenherren, men før det fantes han i en mer byråkratisk posisjon i gamle Netheril. Han steg opp igjen i 1385 takket være tilbedere som gjorde en innsats for å oppnå dette.

Amaunator var i konflikt med den forrige dødsguden, Kelemvor, som ville nekte prester å gjenopplive de døde. Under en duell mellom gudene ble Kelemvor distrahert, og deretter myrdet, av sin marskalk Jergal og hans utvalgte av de dødelige, Dal-Zarran. Jergal tok straks over Kelemvors rolle i gudeverdenen, og ga Amaunator det han ville ha - han godtok muligheten for gjenoppliving ved guddommelig magi - mot at Aumanator forlot domenet hans.

Amaunator teller i dag Jergal blant sine fiender, sammen med Shar, Velsharoon, og de fleste andre onde guder. Chauntea er fremdeles Amaunators nærmeste allierte, sammen med blant andre Sune og Selûne.

Amaunators kirke er delt opp i tre grener, med et sentralt overhode som holder til på Dragekysten; High Sunlord Draegloth Orndeir.

 • Morgenkirken (NG)

Dedikert til naturen, fornyelse, ungdom, soloppgang, og nytt liv. Denne grenen av kirken har mest til felles med den gamle Lathander-tilbedelsen.
Overhode: Morninglord Ewandar Firecrest.

 • Høysolkirken (LG)

Dedikert til ære, høysol, rettferdighet, og samfunnsorden.
Overhode: Sunlord Agravam den Gyldne.

 • Kveldssolkirken (LN)

Dedikert til solnedgang, forgjengelse, ansvar, byråkrati, logikk, og naturlig orden.
Overhode: Dusklord Procrustes.

Portfolio: Byråkrati, ansvar, rettferdighet, kontrakter, selvforbedring, alle aspekter av sola.
Domener: Glory, Good, Law, Nobility, Strength, Sun, Resurrection*, Souls*

Amaunator har ingen kjente templer eller altere i Amn.

Invictus Superbus

LE, Demigud for skyggeveven
Symbol: En lilla bok delvis svøpt i skygge

Invictus var inntil ti-femten år siden en vanlig dødelig. Mennesket Invictus ofret sin dødelige eksistens for å overta skyggevevens portfolio fra den korrumperte Mystra, til protester både fra Mystra selv og fra den onde hjernen bak; Shar. Planen hennes var å la skyggeveven korrumpere Mystra, men den korrumperte i stedet Invictus, som ble en ergjerrig, misunnelig, og smålig guddom.

Invictus Superbus er underlagt Azuth. Han gjemmer seg fra Shar, som vil ødelegge ham. Selv om han ikke motarbeider Shar direkte, blir han ikke sur om noen slår et slag mot henne.

Portfolio: Skyggeveven, misunnelse, sosial klatring, røyskatter.
Domener: Evil, Law, Magic, Darkness, Daemon*

Invictus Superbus har ingen kjente templer eller altere i Amn.

Jergal

LN, Større gud for døden

Jergal var inntil nylig en marskalk for sin forgjenger, Kelemvor. Via assistanse fra en utvalgt dødelig, Dal Zarran, myrdet Jergal Kelemvor, og overtok hele hans domene over døden. Dal Zarran er nå Jergals herold.

Jergal er en kald og ufølsom guddom som gjør opp regnskapet til den levende verden etter hvert som den dør, person for person. Han har ikke noe problem med vandøde så lenge de brukes til å fremme mer død i verden.

Portfolio: Døden, begravelser, skjebne, gravsteder, katakomber
Domener: Death, Law, Repose, Rune, Undeath*

Jergal har ingen templer i Amn, men det finnes lokale altere der akolytter og prester tar seg av begravelser.

Thargan

CN, mindre gud for tyveri og vågestykker
Symbol: En gul maske.

Thargan ble opphøyd fra dødelig da han stjal guddommelig kraft fra Mask, den tidligere guden for tyveri. Mask ble senere konsumert av Kaoshunden Khessef og Thargan sementerte sin status.

Portfolio: Tyveri, vågestykker, dristighet
Domener: Chaos, Trickery, Glory, Luck

Thargan har ingen kjente templer i Amn.

Kulter og ordener

Måneoraklene

En liten gruppe orakler dedikert til Selûne, som bruker all sin tid på å spå, syne, og tolke profesier. Noen av disse er prester, men ikke alle.

Rubinrosens Orden

Sunes templarorden inkluderer krigere, paladiner, og bards som gjør Sunes gode arbeide og beskytter templer og steder som Sune setter pris på.

Sun Soul

Sun Soul er en munkeorden som baserer seg på tilbedelsen av Lathander (nå Amaunator), Sune, og Selûne. Hovedklosteret deres - Solklosteret - ligger i Waterdeep, nord på Sverdkysten, men munker av denne overbevisningen finnes gjerne der minst en av gudene deres står sterkt. Selv om hver munk må dedikere seg til en av de tre gudene, holder man også gjerne de to andre høyt i aktelse.

Abbeden i Solklosteret, Hanor Kichavo, er selv dedikert til Amaunator.

Selûnes Sverd

Også kalt "Lunatics".

Dette er en templarorden dedikert til Selûne. De jobber hardt mot agenter av Shar, og metodene deres kan være voldsomme, ekstreme, og brutale.

Liste over andre guder

 • Arvoreen (LG) — middels gud i halvingenes panteon. Populær i Tethyr.
 • Bane (LE) — større gud for tyranni, frykt, og hat. Han har flere templer og altere i Amn.
 • Beshaba (CE) — middels gudinne for ulykker, uhell, uflaks, og skurkestreker. Ingen templer i Amn, men et skjult tempel utenfor Saradush i Tethyr.
 • Cyric (CE) — større gud for mord, løgn, og intriger. Han har flere templer og altere i Amn.
 • Helm (LN) — middels gud for beskyttelse og vaktsomhet. Ingen templer i Amn, men ett i Maztica. Ganske populær andre steder.
 • Ilmater (LG) — middels gud for lidelse, martyrdom, og utholdenhet. Han har ett tempel i Amn.
 • Kelemvor (LN) — tidligere dødsgud. Drept av Jergals utvalgte.
 • Malar (CE) — mindre gud for jakt, onde varbeist, og blodtørst. Ingen templer eller altere i Amn.
 • Mielikki (NG) — mindre gud for skog og enhjørninger og snille ting. Ingen kjente templer eller altere i Amn.
 • Mystra (NG) — større gud for magi og tid. Ingen kjente templer eller altere i Amn.
 • Savras (LN) — demigud for spådom, orakler, og sannsigelse. Ingen kjente templer eller altere i Amn. Guden som gir visjoner til Vismannen Kilamon i Crimmor.
 • Shar (NE) — større gudinne for mørket, hemmeligheter, glemsomhet, mørke huler, og The Underdark. Ingen kjente templer eller altere i Amn.
 • Sharess (CG) — demigud for katter og hedonisme. Noen få altere i Amn.
 • Silvanus (N) — større gud for skoger, ville dyr, og ukultivert land. Ingen kjente templer eller altere i Amn.
 • Talos (CE) — større gud for storm, lyn, og ødeleggelse. Tilbes blant orker som Gruumsh, en enøyd orkisk kriger med spyd. Han har noen templer i Amn.
 • Tempus (CN) — større gud for strid, slagsmål, og krigføring. Ingen kjente templer eller altere i Amn.
 • Tymora (CG) — større gudinne for flaks. Ingen templer eller altere i Amn.
 • Tyr (LG) — større gud for justis og rettferd. Ingen kjente templer eller altere i Amn.
 • Umberlee (CE) — middels gudinne for havet. Har enkelte altere langs kysten i Amn, mest fordi man må være tullete for å ikke gi henne et offer før man drar på sjøreise.
 • Velsharoon (NE) — demigud for vandøde. Har ingen kjente templer eller altere i Amn.