Pieros downtime-eventyr

Denne sida er i liten grad relevant for andre enn Maja og Helge.

Fase 1: Finne ut hva som er hva og tiltrekke seg followers

I denne fasen vil Piero annenhver dag tjene seg opp Influence og annenhver dag drive med Influential Questioning som beskrevet på side 85, under Gather Information. Arsenia vil alternativt jobbe for å tjene opp Labour og hjelpe til med å samle info.

Det han da vil finne ut, er hva slags styre humanoidene har satt inn, hvor populært det er blant andre humanoider, om det er noen mennesker igjen, hvor de eventuelt er og hva slags forhold de lever under, om det finnes noen motstandsbevegelse(r) og hvilken forfatning de(n) er i.

Krigskasse

Kilde gp Varer Innflytelse Arbeid Magi
Donert av Piero 3600
Donert av tempelet i Silverymoon 5000
Donert av det største tempelet i Waterdeep 500
Donert av det minste tempelet i Waterdeep 7500
Hats of Disgiuse (2 stk.) -3600
Anskaffelse av ressurser -100 4 4
Bruk av ressurser -1
Totalt 12900 0 3 4 0

Aktiviteter

Dag Aktivitet Resultat
1 Teleportere til Silverymoon, kjøpe to stk. Hat of Disgiuse. Snakke med Høyprestinne Aleya Frostbite, legge fram planen og tigge om finansiering (Dip 16) Hats of Disguise -3600 gp. Diplomacy 30: Finansiering fra tempelet på 5000 gp og muligheten til å rekruttere blant tempelets stab og besøkende. Rekruttert to stk (se Piero-siden). Regnskap så langt: +1400 gp.
2 Teleportere til Waterdeep. Snakke med begge Selûne-templene og tigge om finansiering. Det største tempelet: Diplomacy 18, 500 gp finansiering, egentlig ingen særlig goodwill utover at de er glade for at noen gjør noe. Selv har de for mye å holde på med.
Det minste tempelet: Diplomacy 31, finansiering på 7500 gp, og muligheten til å rekruttere followers.
3-12 Teleportere så nær Brost som man kommer. Oppsøke handelskontakten Arsenia fikk kontakt med. Installere seg. Piero, Arsenia, Ruuni og Asuwan teleporterer til Amn og reiser til Korsveigrenda. De møter en shady type, Lucius, som fører dem via en gammel smuglerrute over fjellene til Brost.

Brost er en hobgoblin-by nå, og de få menneskene som er der, er slaver. Lucius har kontakt med en goblin-kjøpmann som han handler med, men tør ikke ta med seg gjestene dit. Piero og Arsenia får bli med etter overtalelse (Dip 22), med hats of disguise på. De to andre holder seg i utmarka og ligger i skjul.

Kjøpmannen lar seg overtale (Dip 27) til å leie ut en gammel bygning i den delen av byen som er minst attraktiv for hobgoblin-eliten (10 gp per uke). Dette er en av bygningene Lucius bruker å smugle varer inn og ut av, og den har en tunnel fra kjelleren til et skogholdt rett utenfor byen.
13 Tjene Influence (Dip 16). Tjene Labour (H Ani 8). Piero: 2 influence (21), Arsenia 2 labour (24). -50 gp

I utgangspunktet er det goblin-kjøpmannen Prysk det går an å prate og forhandle med. Han lar Piero snakke fordi han også får hjelp med en del arbeid.
14 Influential Questioning (s. 85), Arsenia hjelper til. (3 x Dip 22) Utgifter: 1 influence. Foreløpig er informasjonen begrenset til hva Prysk eller Lucius har å fortelle, og ellers hva Piero og Arsenia kan snappe opp i stjålne samtaler med slaver som har pause.

29: Menneskene (og alver, dverger, osv.) som fremdeles er igjen i Imperiet har noen få bruksområder. De er enten slaver for tronen, og jobber med bygging, vedlikehold, og andre lignende jobber "for det offentlige"; private slaver som fungerer som tjenerskap for høyerestående borgere; eller gladiatorer. Enkelte av disse har omfavnet eller akseptert sin skjebne, spesielt de som blir behandlet godt. Enkelte vil nok til og med hjelpe sine mestere eller i det minste la være å forråde dem.

42: Lucius sin handelsrute er ikke den eneste inn og ut mellom Amn og Imperiet. Det er også en smuglerrute som går over The Small Teeth fra Imnescar til Imperiet, men den er svært risikabel. Navnet "Siska" er forbundet med denne ruten, men verken Prysk eller Lucius vet hvem eller hva dette er.

28: Imperiets områder øst for Tejarn Hills har vært under stadige geriljaangrep. Man mistenker at angrepene kommer fra Shilmista.
15 Tjene Influence (Dip 16). Tjene Labour (H Ani 8). Piero: 2 influence (26), Arsenia 2 labour (23). -50 gp.
16 Influential Questioning (s. 85), Arsenia hjelper til (3 x Dip 22). Må vite mer om a) "Siska", b) geriljaangrep fra Shilmista og c) situasjonen vestover i riket.
17 Tjene Influence (Dip 16). Tjene Labour (H Ani 8).
18 Influential Questioning (s. 85), Arsenia hjelper til. (3 x Dip 22) Burde ha en del informasjon nå. Kaste Sending og spørre Dweirulu om hun kan sette opp et møte med mora og eventuelt andre drager som kan tenkes å støtte en god sak (mot kompensasjon, selvsagt).
19 Tjene Influence (Dip 16). Tjene Labour (H Ani 8).
20 Influential Questioning (s. 85), Arsenia hjelper til. (3 x Dip 22)
21 Tjene Influence (Dip 16). Tjene Labour (H Ani 8).
22 Eventuelt møte drager? Trenger dem til etterhvert å raide de forferdelige nelantherske piratene (tvi!).
23 Influential Questioning (s. 85), Arsenia hjelper til. (3 x Dip 22)
24 Tjene Influence (Dip 16). Tjene Labour (H Ani 8).
25 Influential Questioning (s. 85), Arsenia hjelper til. (3 x Dip 22)
26 Tjene Influence (Dip 16). Tjene Labour (H Ani 8).
27 Influential Questioning (s. 85), Arsenia hjelper til. (3 x Dip 22)
28 Tjene Influence (Dip 16). Tjene Labour (H Ani 8).
29 Influential Questioning (s. 85), Arsenia hjelper til. (3 x Dip 22)
30 Tjene Influence (Dip 16). Tjene Labour (H Ani 8).

Fase 2: Legge grunnlaget

Foreløpig er det ekspansjon som er mest aktuelt, så da er det snakk om å rekruttere vanlige mennesker som er villige til å gjøre en forskjell ved å spre informasjon, rekruttere andre, stille hus til rådighet og liknende lavprofiloppgaver. Hvis menneskene i liten grad kan bevege seg som de vil, så må Piero også se etter dissens i humanoidenes rekker og helst omvende noen til Selûne. Hovedkvarteret vil måtte flytte jevnlig, la oss si en gang i uka.

Det finnes ingen "Resistance Member" i reglene, men Scofflaws blir vel det nærmeste. Piero vil trenge ufattelig mange team etter hvert, for de skal jo dekke hele Imperiet, ikke bare én bosetning. Da blir han nok også nødt til å finansiere den nødvendige kapitalen med for eksempel smugling - han har riktignok en del penger, men ikke nok til å kjøpe hele verden. Håper Selûnekirka også kan spytte i på dette tidspunktet.

Det er også aktuelt å rekruttere en del adepts - Priest eller Acolyte er vel det mest fornuftige. Det er jo en jihad religiøs motstandsbevegelse, dette her.

Krigskasse

Kilde gp Varer Innflytelse Arbeid Magi
Fra fase 1 ~10650 0 ~11 ~13 0

Personell og allierte

Aktiviteter

Dag Aktivitet Resultat

Fase 3: Bygge opp La Resistance!

Nå er det vi begynner å snakke sabotasjeaksjoner. Disse aksjonene tjener til a) å demoralisere fienden og forpurre deres planer, b) å øke moralen i egne rekker og c) å skaffe kapital for å fortsette kampen. Da hadde det vært veldig kjekt med allierte drager e.l. for å plage Imperiets allierte, de forferdelige nelantherske piratene (tvi!).

Des finnes ingen "Resistance Fighter" i reglene, men vi kan ta utgangspunkt i Soldier eller Elite Soldier og definere dem litt mer röögete. Piero vil nok trenge en del av disse, men ikke så mange som i steget over. I denne fasen håper jeg også at motstandsbevegelsen har nok ressurser til at jeg kan sikre hjelp utenfra i form av regulære militære styrker. Derfor er det viktig i denne fasen å skaffe seg oversikt over hvor mektig Imperiets hær egentlig er, og om den har noen svakheter han kan utnytte.

Fase 4: Showdown!

Nå har vi nådd det punktet at motstandsbevegelsen har nok styrke til å faktisk sette inn det avgjørende støtet. Tiden for subtilitet er forbi - CHAAAAAARGE!