Nelanther-øyene
nelanther.jpg

Hovedstad: Ingen (Skaug er den viktigste havna)
Befolkning: Orker (30%), mennesker (20%), halvorker (15%), øglefolk (15%), riser (10%), humanoider (9%), andre (1%)
Hovedreligioner: Umberlee, Gruumsh, Cyric, Task, Grolantor
Import: Slaver, våpen, opium, skip
Eksport: Slaver, opium, iomakrystall, død, fordervelse

Nelanther-øyene er en torn i siden på handelsnasjonene langs Sverdkysten, spesielt Amn, Tethyr og Calimshan. Innbyggerne er nesten utelukkende pirater, og driver med både smugling og rent sjørøveri.

Maritime uttrykk
Kjente personer i Nelanther

Styresett og kultur

Nelanther-øyene har ikke noe styresett; det er den sterkestes rett som til enhver tid gjelder. Det finnes ingen statsmakt, intet rettssystem og ingen orden. Den som ikke kan beskytte seg selv, blir offer for noen andre. Piratene ligger nærmest konstant i krig med hverandre, og konkurrerer om å ha mest mulig blodtørstig rykte for å avskrekke konkurrenter.

Dermed ikke sagt at det ikke finnes sosiale koder. Det er en rekke uskrevne regler som man bryter med på egen risiko. Det vil si, dersom man bryter dem, så bør man sørge for at det ikke er noen vitner, eller at man sitter så trygt at man ikke trenger å frykte represalier.

  1. Man skal ikke falle en annen pirat i ryggen mens denne slåss mot et utenforstående. Hvis en ikke-nelantheritt skulle yppe til bråk, kan han forvente seg samlet front.
  2. Man skader ikke Skyggedronningen, med mindre man vil få ryktet og livsgrunnlaget ødelagt. Man viser henne respekt.
  3. Havna er en frisone. Man angriper ikke en annen pirat mens denne ligger i havn, med mindre man er sikker på å utslette vedkommende, man egentlig hadde tenkt seg å raide havna, eller man virkelig, virkelig vil.
  4. Man setter ikke spørsmålstegn ved ryktet til en annen pirat, spesielt ikke overfor utenforstående. Dersom man vil framstå som bedre enn vedkommende, får man heller skaffe seg et enda mer bloddryppende rykte selv.
  5. Man senker ikke et brukbart skip med mindre man er nødt. Trenger man det ikke, får man heller selge det dyrt til en eller annen stakkars sosial klatrer.

"Kaptein" brukes som en adelstittel, litt som "Lord" i andre deler av verden. Betegner rett og slett en som eier et eller flere skip, og dermed tilhører overklassen. Brukes gjerne også som en ærestittel når man vil vise respekt og ikke er sikker på hva den andre er. Det finnes andre titler som brukes, men det er noe som enkeltpersoner har påberopt seg, og har liten basis i tradisjoner.

Aktuelt

Keiser Sythilis av Det Sythilisiske Imperiet har inngått en avtale med de mektigste piratene, og denne avtalen er såpass viktig at de mindre viktige piratene også respekterer den. Akkurat hva avtalen innebærer vites ikke på dette tidspunktet.

Folk

Innbyggerne på Nelanther-øyene er for det meste orker med et sterkt innslag av mennesker, og dermed også halvorker. Øglefolk og riser er også sterkt representert. Menneskene stammer for det meste fra tre folkegrupper, nemlig amnitter/tethyrianere, calishitter og chultanere.

Det er fire ganske klare sosiale klasser på disse øyene. Overklassen er de som eier et skip, middelklassen er de som er mannskap på et skip, underklassen er de som bor på land, og slaver står nederst på rangstigen. Det finnes noen ganske få unntak fra denne regelen, som regel landfaste tidligere pirater som har greid å skaffe seg en så trygg maktbase at de fortsatt må regnes til overklassen.

Slaver finnes i store antall på øyene, men det er ikke vanlig å sette dem i arbeid. Til det er for verdifulle, dessuten finnes det nok av landfaste som uansett bare er hakket over slaver selv. I stedet holdes slavene i bur fram til de kan smugles vekk og selges, som regel i Calimshan. Slavene er gjerne røvet fra noen andre, og nelantherske pirater holder seg ikke for gode til å raide bosetningene på øyene selv for slaver, dersom tidene skulle være trange.

Interessante steder

Asavirs kanal

Carcathen

Ioma

Irphong

Nemesser

Skaugshavn

Toaridge-ved-solnedgangen

Yngleplassen (Pelaths øy)

Tilholdssted for bronsedragen Pelath.