Laugene

De store laugene i Amn utgjør kjernen i Amns styre og stell. I hver eneste amniske storby kan man finne mellom ti og tretti viktige familier, og Athkatla har hele førtito av dem - og disse styrer laugene. Handelslaugene, som kontrollerer produksjon og salg av varer, er de mest innflytelsesrike. Dernest kommer tjenestelaugene, som tilbyr tjenester, og nederst på rangstigen finner man bønder og fiskere, som strengt tatt ikke sitter med noen særskilt makt.

Handelslaug

Alkymistlauget

Lauget drives av familien Mafrixa, men egentlig er det gnomefamiliene Fonrick og Glimmalkin som dominerer markedet. Onde tunger vil ha det til at gnomefamiliene blir motarbeidet på grunnlag av rase.

Angelmakerlauget

Lauget drives av familien Brindisi.

Bakerlauget

Lauget drives av familien Fiminto.

Bokbinderlauget

Lauget drives av familien Vincul.

Bryggerilauget

Lauget drives av familien Ancho, men rivaliseres av enkeltstående dvergiske bryggere. Disse opererer innenfor lauget, men har ingen familie å støtte seg på lokalt.

Buemakerlauget

Lauget drives av familien Savanni, og har bare en symbolsk tilstedeværelse i Athkatla. Laugets hovedsete ligger i Eshpurtha.

Buntmakerlauget

Lauget drives av familien Vicanti.

Bøkkerlauget

Lauget drives av familien Ferripaulo.

Båtbyggerlauget

Lauget drives av familien Undis.

Glassblåserlauget

Lauget drives av familien Clearview.

Gruvelauget

Lauget drives av familien Desi.

Det ryktes at flere grupper har forsøkt å drive gruvedrift uten å underlegge seg Desi-familiens styre, men disse har ikke hatt det enkelt. Gruvene deres har blitt startet på grensen til sivilisasjonen, eller til og med bortenfor disse grensene, og bosetninger har blitt stiftet rundt disse gruvene uten tanke på beskyttelsesmusligheter fra humanoider eller ville dyr.

Familien Alandis er i hælene til Desi-familien når det gjelder styre og stell.

Gullsmedlauget

Dette lauget drives av familien Centello.

Andre store familier som bidrar til gullsmedlaugets virksomhet er familien Irenes og familien Brilli, som i mange år har knivet med hverandre.

Hattemakerlauget

Lauget drives av familien Capanum.

Hjulmakerlauget

Lauget drives av familien Goldbarrow.

Knappestøperlauget

Lauget drives av familien Parvamano.

Lysestøperlauget

Lauget drives av familien Jiri.

Murerlauget

Lauget drives av familien Staravori.

Pottemakerlauget

Lauget drives av familien Brandybay.

Repslagerlauget

Lauget drives av familien Sinapunto.

Salmakerlauget

Lauget drives av familien Dienhallo.

Slakterlauget

Lauget drives av familien Carada.

Smedlauget

Lauget drives av familien Plateo.

Smedlauget er delt opp i to underliggende enheter:

  • Våpen- og rustningsarbeid, hvor hovedsetet ligger i Eshpurtha og drives av Silvia Plateo.
  • Alt annet smedarbeid (unntatt smykker), hvor hovedsetet ligger i Athkatla og drives av Matteo Plateo.

Snekkerlauget

Lauget drives av familien Oquima.

Steinhuggerlauget

Lauget drives av familien Rushknap.

Taktekkerlauget

Lauget drives av familien Uxio.

Treskjærerlauget

Lauget drives av familien Firebranch.

Tømrerlauget

Lauget drives av familien Crauqus.

Veverlauget

Lauget drives av familien Zylla.

Tjenestelaug

Dyretemmerlauget

Lauget drives av familien Hawksguard.

Eventyrerlauget

Lauget drives av familien Zaturino.

Eventyrerlauget er nokså nytt. Laugsvirksomheten tilhører på papiret Zaturino-familien — en gammel, men ikke spesielt kjent familie — men rykter vil ha det til at flere mindre og relativt ukjente familier har fingrene i paien.

Heroldlauget

Lauget drives av familien Glavata.

Ingeniørlauget

Lauget drives av familien Stirgebane, som for tiden har kraftig konkurranse fra den gnomiske familien Knacklenab. Rykter sier at Knacklenabene kommer opp med så mange nye og effektive løsninger at Stirgebanene snart må overlate styre og stell til "småfolket".

Læremesterlauget

Lauget drives av familien Tsallo.

Revisorlauget

Lauget drives av familien Goodsalt. Familien Astro er en av de andre familiene som driver denne typen virksomhet.

Skriverlauget

Lauget drives av familien Astro.

Transportlauget

Lauget drives av familien Quettori.

Familiene Whitesmith, Lusco, og Shorgum ligger tett oppunder Quettoriene i ansvar og viktighet, noe som også skaper kniving dem i mellom. Knivingen har tiltatt videre siden Whitesmithene lovet Luscoene en allianse via giftemål, som deretter ble trukket tilbake.

Viserlauget

Lauget drives av familien Scatterwind.

Vogndriverlauget

Lauget drives av familien Tibur.

Laug som faller i begge kategoriene

Helbrederlauget

Lauget drives av familien Hereuli.

Kunstnerlauget

Lauget drives i et samarbeid mellom familiene Rosaclaro, Lapidus, Finestring, og Reynardi.

Syerlauget

Lauget drives av familien Xurxo.

Vertshuslauget

Lauget drives av familien Viagorda.


Det har vært spørsmål i Amn omkring grunnleggelsen av et eget laug for bankene, men dette har blitt avvist, da Waukeens templer anser pengebehandling som sitt anliggende. På samme måte har The Council of Six selv kontroll med det militære, lov og rett, og annen administrasjon — slik virksomhet er dermed heller ikke kontrollert av noe eget laug, men direkte underlagt Rådet.