Kendras tempelprosjekt

Kendra har satt seg fore å etablere et Aumanator-tempel i den nylig befridde byen Mintar, ved Lake of Steam.

Beskrivelse av prosjektet

Det skal etableres et tempel av moderat størrelse; dette bemannes av en akolytt eller prest. Tempelet kan også ha en sekundærfunksjon som folk trenger, men det behøver ikke etableres med en gang. Eksempel på dette er et offentlig bad.

Detaljert beskrivelse av bygningen

Create 31 Goods, 5 Influence, 32 Labor, 8 Magic
Rooms 1 Altar, 1 Bedroom, 1 Common Room, 1 Confessional, 1 Office, 1 Sanctum, 1 Statue, 1 Storage
Teams 1 Priest

Finansiering

Varer må nesten kjøpes ut da Kendra har dårlige skills til akkurat det. Dermed må hun skaffe til veie 31 * 20 + 5 * 15 + 12 * 10 + 8 * 50 = 1215 gp for å disponere kapitalen hun trenger.

Kilde gp Varer Innflytelse Arbeid Magi
Kendra spytter i 1000 5 20
Aumanatorkirka
Rådet i Mintar
Utgift til inntekts ervervelse -695
Totalt 305 0 5 20 0

Tidsplan

20 dager framover, etterjusteres hvis planen ikke overlever kontakt med virkeligheten. Dag 1 = 23. Eleint 1387.

Dag Aktivitet Resultat
1-10 Reise fra Amn til Mintar. Kendra løper like fort som en hest, så det går vel relativt radig.
11 Skaffe Innflytelse (Kn:Reg 6). Sende brev til Aumanator-tempelet i Silverymoon og til Ewandar Firecrest og tigge om finansiering (Dip 0). K:R 21, 2 influence (-30 gp). Brev sendt; Diplomacy 15 og 4. Avventer svar.
12 Skaffe Innflytelse (Kn:Reg 6). Avtale med Rådet i Mintar hvor tempelet kan ligge, fortrinnsvis nær sjøen. Brenne av Innflytelse om nødvendig. K:R 19, influence 1 (-15 gp).
13 Skaffe Innflytelse (Kn:Reg 6). Byggestart. Grunnarbeid først ved hjelp av opptjent Arbeid. K:R 26, influence 2 (-30 gp). (NB Så vidt jeg vet er det ikke mulig å bygge når man har brukt opp dagen på å tjene kapital.)
14 Kjøpe byggematieraler (31 x Varer, 620 gp). Fortsette bygging. Varer kjøpes inn og bygging kan begynne. Fundamentet til et common room blir satt opp først (ferdig dag 29).
15 Skaffe Arbeid (Climb 18). Fortsette bygging.
16 Skaffe Arbeid (Climb 18). Fortsette bygging.
17 Skaffe Arbeid (Climb 18). Fortsette bygging.
18 Skaffe Magi (Kn:Reg 6). Fortsette bygging.
19 Skaffe Magi (Kn:Reg 6). Fortsette bygging.
20 Skaffe Arbeid (Climb 18). Fortsette bygging.