Kapital

Kapital er en ressurs man tjener i downtime, og som lar en bruke disse ressursene senere til egne formål. Reglene for kapital blir kort oppsummert her:

Typer kapital

Det finnes fire typer kapital:

 • Varer
 • Innflytelse
 • Arbeid
 • Magi

Disse kategoriene kan du konvertere i en 3-mot-1 ratio (5-mot-1 ratio for å bytte til seg magi i Amn).

Slik skaffer du deg kapital

Den vanlige måten å regne kapital på er per dag. Kapital regnes i poeng.

Inntjent kapital medfører mindre utgifter (i GP/poeng):

 • Varer 10
 • Innflytelse 15
 • Arbeid 10
 • Magi 50 (100 i Amn)

Downtime

Følgende metoder kan brukes for å anskaffe kapital. Kapital er abstrakt, og man må bare bli enig i spill om hva som blir gjort for å tjene det.

 • Ufaglært arbeid, 1/dag
 • Profesjonelt arbeid 1-4+/dag (se tabell s. 79)
 • Spesialkunnskap 1-4+/dag (se tabell)

I downtime kan man tjene sitt levels verdi i XP pr. dag, opp til så mye som den i gruppa som har mest XP. Da kan man ikke generere kapital samtidig.

Belønning

Kapital kan gis i belønning for spesielt nyttige eller veldedige handlinger både i og utenfor downtime.

Kjøp av kapital

Du kan rett og slett bare betale for kapital til følgende priser:

 • Varer 20
 • Innflytelse 30
 • Arbeid 20
 • Magi 100 (200 i Amn)

Bruke kapital

Kapital kan brukes samme dag som du tjener eller kjøper den, eller legges til side og brukes senere. Det er begrensninger på antall kapitalpoeng du kan bruke per dag avhengig av størrelsen på bosetningen du befinner deg i. Se tabell, s. 80.

Forskjellige typer kapital brukes til å lage enten bygninger/rom eller opprette organisasjoner. Se i boka UC for detaljer.

Kapital og cohorts

En cohort kan utnyttes på forskjellige måter for å tjene ekstra kapital, enten til seg selv eller til karakteren din. Dette er opp til cohortens motivasjoner og bakgrunnshistorie.

Tjene kapital mens du er opptatt

En cohort kan tjene kapital som normalt når han/hun:

 • har downtime alene (ikke med på eventyr).
 • sjefen er opptatt med å tjene downtime-XP.

En cohort kan tjene det halve av normal kapital når han/hun:

 • Ikke er i stand til å assistere sjefen i hans/hennes egen inntjening (se under).

Assistere

En cohort kan assistere sjefen (eller omvendt) dersom begge har den evnen som skal brukes (skills, andre ting). Dette går under faglært arbeid.

 • Inntjening er opptil 50% av normal inntjening.
 • Hvis det kastes terning, kan sjefen assistere cohorten eller omvendt for +2 på total (automatisk, krever ikke kast).

En cohort kan også assistere sjefen (eller omvendt) dersom den ene eller ingen av dem har den evnen som skal brukes (bare skills, ikke andre evner):

 • Hvis den ene har en aktuell skill og den andre ikke, kan den andre assistere for +1 på total skill check og/eller +1 kapital tjent. Det regnes som faglært arbeid (automatisk +1, krever ikke kast).
 • Hvis ingen har en aktuell skill, gjør man som som begge hadde den, men det funker som ufaglært arbeid i stedet.
 • Hvis begge har en aktuell ferdighet (spellcasting, bardic music, healing, osv.), kan den med lavest level (i klasser som gir den aktuelle evnen) assistere den med høyest. Inntjening er opptil 50% av normal inntjening.
 • Hvis den ene har en aktuell ferdighet (spellcasting, bardic music, healing) og den andre ikke, kan den andre ikke assistere. Da kan den andre tjene halv kapital ved å gjøre sin egen greie samtidig.