Husregler

Her kommer jeg til å notere eventuelle husregler som gjelder. Foreløpig er det kun character creation-reglene som aktivt er i bruk.

Character Creation

Rollemekking ved kampanjestart

 • 27 point buy
 • Level 1
 • Max HP på level 1
 • Se epost for raser og sånt
 • Alignment: Non-evil
 • 2 traits per rolle (APG)
 • Spør meg om spells fra APG og andre bøker før dere setter dem på spell-lista deres.
 • Kun klasser fra hovedboka.
 • PLEASE ingen stats lavere enn 8 (med mindre rasen senker staten til 6). PB er satt til 27 for å kunne motvirke dette.

For neste levels:

 • Rull HP
  • d6-brukere: 1d4+2+con
  • d8-brukere: 1d4+4+con
  • d10-brukere: 1d4+6+con
  • d12-brukere: 1d4+8+con
 • Spør meg om spells fra APG og andre bøker før dere setter dem på spell-lista deres.

Raser (konverterte)

Alver

elves.jpg

Månealver

Som alver i CRB.

Skogalver

Som alver i CRB unntatt følgende:

 • +2 Str, +2 Dex, -2 Cha

Solalver

Som alver i CRB unntatt følgende:

 • +2 Int, +2 Cha, -2 Con

Stjernealver

Som alver i CRB unntatt følgende:

 • +2 Dex, +2 Cha, -2 Con
 • Stjernealver er svært sjeldne og finnes kun i Aglarond.

Villalver

Som alver i CRB unntatt følgende:

 • +2 Dex, +2 Wis, -2 Con

Dverger

Grådverger

Som Duergar i Bestiary.

Gulldverger

Som dverger i CRB unntatt følgende:

 • +2 Con, +2 Wis, -1 Dex
 • Hatred: Dwarves receive a +1 bonus on attack rolls against creatures of the aberration subtype due to special training against these hated foes.
  • Dette erstatter evnen som gir den samme bonusen mot orker og goblinoids.

Skjolddverger

Som dverger i CRB.

Gnomer

Djupgnomer

Som Svirfneblin i Bestiary.

Steingnomer

Som gnomer i CRB.

Halvinger

Sterkhjerte

Som halvinger i CRB unntatt følgende:

 • Bonus 1st level feat:
  • Sterkhjertehalvinger har ikke +1 på saves.

Åndevise

Som halvinger i CRB unntatt følgende:

 • +2 Dex, +2 Wis, -2 Str
 • Speak without sound: Kommuniser telepatisk med enkeltperson innenfor 20 ft. Dere må dele samme språk. Du kan bytte til en annen person, men ikke snakke og lytte til flere samtidig.
  • Åndevise halvinger har ikke +1 på saves.

Halv-alver

Halv-drow

Som halv-alver i CRB unntatt følgende:

 • +2 Dex eller +2 Cha
  • Dette kommer i stedet for +2 på en valgfri stat
 • Darkvision: 60 ft
  • Dette kommer i stedet for Low-Light Vision
 • Drow Blood: Halv-drow teller både som mennesker og drow.
 • Spell-Like Abilities: En halv-drow har dancing lights (1/dag) og faerie fire (1/dag), som om de var kastet av en magiker med samme totale level som halv-drowen.

Planetouched

Aasimar

Som i Pathfinder-materialet.

Tiefling

Som i Pathfinder-materialet.

Air Genasi

Som Sylphs i Bestiary.

Earth Genasi

Som Oreads i Bestiary.

Fire Genasi

Som Ifrits i Bestiary.

Water Genasi

Som Undines i Bestiary.

Feats

Create Portal

 • [Item Creation, Magic]
 • Krav: Create Wondrous Item, evnen til å kaste gate eller circle of teleportation.

Reglene for denne står i hovedboka til FR. De justeres mht regler som ikke lenger finnes i PF. Spør meg.

Leadership (variant)

 • Krav: Level 7, animal companion eller mount

En karakter som tar Leadership og har en animal companion eller mount, men velger å ikke ha en cohort, kansellerer -2 penalty på leadership score som slike karakterer normalt har. (Det vanlige er at å ha en animal companion eller mount gir deg en leadership score som i effekt er 2 lavere.)

Traits

Skills

Class Features

Cleric

Luck Domain

Tilleggsevnen Bit of Luck (Sp) endret:

Som en standard action kan man berøre en alliert, og gi denne litt hell. Dette varer i ett minutt eller til den er brukt. Den allierte kan innenfor tidsrammen velge å kaste ett enkelt d20-kast om igjen, og ta det beste resultatet. Når kastet er brukt, slutter effekten. En person kan ikke ha flere Bit of Luck i effekt samtidig.

Evnen kan brukes et antall ganger per dag tilsvarende Wis+3.

Spells

NB! Om hjemmelagde spells

I utgangspunktet er hjemmelagde spells ikke godkjente utover den ene som allerede har vært i spill (Ray of Shocking Trix). Dette er fordi jeg ikke føler meg sterk nok på regeltolking/-bøying/-brekking/-justering til at jeg våger å godkjenne eller underkjenne egne spells.

Enkelte spells fra tidligere editions av D&D kan likevel dukke opp her i modifisert utgave fordi de allerede er omtrent balanserte. Dette gjelder i hovedsak settingspesifikke Forgotten Realms-spells, slik som Analyze Portal (se under).

Jeg forbeholder meg retten til å forby dustete spells, slik som Iron Beard, som tryller frem et skjegg av jern som gir et eget angrep. Skjeggangrep er teit og fjollete.

A

Analyze Portal

Bard 2, Sor/Wiz 3
Analyze Portal

F

Freedom of Movement

Teksten i boka gjelder, samt følgende tolkninger:

Du kan slå FoM av og på etter forgodtbefinnende, dvs. at du kan la deg grapple, binde, osv. hvis du skulle ønske det. Du kan altså suspendere (og reaktivere) virkningen av spellen som en free action.

Når du er under vann vil vannet være som luft for deg. Det vil si at om du faller av en båt med FoM, kan du suspendere spellen for at vannet skal bremse fallet ditt. Hvis ikke detter du rett i havbunnen og tar fallskade.

Bevegelse under vann:

 • Du kan bevege deg som normalt på havbunnen eller bunnen av vannet, uten å hindres av glatt underlag, understrømmer, eller andre lignende hindringer.
 • For å bevege deg vertikalt eller på skrå oppover i vannet (altså der du ikke har noe fotfeste), må du suspendere FoM og svømme.
 • Alternativt, hvis du har Fly og FoM aktive samtidig, kan du bevege deg fritt i vannet som om du fløy i lufta. altså i alle dimensjoner.
 • Dersom du har en swim speed (naturlig eller via magi) kan du bevege deg i alle dimensjoner, i den hastigheten, uten å suspendere FoM.

T

Touch of the Sea

Druid 1, Sor/Wiz 1
Touch of the Sea

Magic Items

Scrolls

Scrolls kan lages av andre materialer enn papir eller pergament (disse er de vanligste), men de må ha plass til skrift, være like store, ta like lang tid både å lage og kaste, og like "vanskelige" å lese og bruke.

Scrolls kan brukes under vann selv om de er laget av papir, fordi de er beskyttet av magi. Scrolls som blir liggende i vann lenger enn 8 timer, kan finne på å bli ødelagte (spilleders diskresjon).

Wondrous Items

Boots of the Cat koster 500 gp mer enn oppført.

Offisielle regler som ikke er i bruk

Enhancement = materialer

Pathfinder RAW tillater at våpen med en viss ren enhancement fungerer som om det var aligned, silver, adamantine osv. Denne regelen bruker ikke vi.