Calimshan
calimshantethyr.jpg

Hovedstad: Calimport

Calimshan styres av Syl-Pasha Ralan el Pesarkhal, som under seg har flere mindre fyrster kalt pashaer. Syl-Pashaen bor i palasset i Calimport, og tar aldri imot audienser — selv ikke med en guddom. I stedet er det hans Storvesir som tar seg av audienser, hvis disse er viktige nok. Pashaene delegerer makt til sultanene, som igjen delegerer makt til sine vesirer. Vesirene er altså de som tar seg av lov og orden. I tillegg har Calimshan magistrater som tar vare på andre aspekter av styret, så som vedlikehold av bygg og veier.

Magi og slaveri er tillatt, og stor business. Calishitter ser ned på de som må leve på veldedighet, eventyrere, utlendinger, og kvinner. Kun i den kriminelle underverden blir kvinner sett på som likeverdige.

Metamessig er Calimshan en fantasyutgave av Konstantinopel. En arabisk-/indiskinspirert handelsnasjon med kastesystem, mektig magi, og slaveri.