Amn
amnmap.jpg

Hovedstad: Athkatla
Befolkning: Mennesker (83%), Halvinger (15%), Halvorker (1%), andre (1%)
Hovedreligioner: Bane, Chauntea, Cyric, Selûne, Sune, Waukeen
Import: Eksotiske varer (blant annet fra Maztika), magiske gjenstander, leiesoldater, perler, og krigsmaskineri
Eksport: Øl, rustninger, karavanevogner med tilbehør, edelsteiner, malm, korn, hester, smykker, og våpen

Amn er en handelsnasjon nesten uten sidestykke, et sted hvor karavaner og handelsskip kommer og går. Vest i Faerûn kan kun Calimshan og bystaten Waterdeep konkurrere med Amn, og da mest fordi de har et løsere forhold til magi.

Metamessig kan man sammenligne Amn med en fantasyutgave av Sør- og Vesteuropa. Klimaet er varmt og landet er stort sett frodig. Menneskene som bor her er av enten subtypen tethyrier, som gjerne har hvit til solbrun hud, brunt til blondt hår og blå øyne, eller subtypen calishitt, som har mørkere hud-, hår-, og øyenfarger.

Styresett og kultur

Amn styres av et råd bestående av seks anonyme medlemmer, kalt The Council of Six. Alle typer håndtverk og tjenester går via store handelslaug som har stålkontroll på medlemmene sine. Laugene drives av gamle, sterke handelsfamilier, som utgjør Amns "adel".

Skyggetyvene er et spion- og tjuvelaug som er spredt over hele Amn og har fingrene i omtrent alle paiene som finnes. Det sies at en av rådsmedlemmene er hjernen bak Skyggetyvene, men ingenting vites sikkert.

Det er vanlig for Amnere å gi store pengegaver til veldedighet som en demonstrasjon av deres egen rikdom. Jo større gave, jo bedre sosialt renommé. Det er også vanlig å vise rikdom gjennom å kle seg i fine klær og dnge på med smykker og annen pynt. De aller, aller rikeste foretrekker dog å vise rikdom på andre måter enn i klesveien. Hvor man bor, og hvor mange eiendommer man har, er viktigst av alt.

De rikeste i samfunnet har høy status og bestemmer over de som har mindre enn seg.

Aktuelt

I år 1370 ble en stor del av Amn okkupert av to svært mektige Ogre mages med en veldig hær av humanoider. De overtok den nest største havnebyen Murann og holder nå området sør for fjellkjeden Small Teeth, på grensen til Tethyr. Området kalles det Sythillisiske Imperium av okkupantene.

Slaveri er ikke en stor business i Amn, men det er heller ikke forbudt. Slik handel foregår gjerne diskret. Tidligere var det mer åpent.

Magi

De som trekker magi fra gudenes kraft tolereres så lenge de bidrar til fellesskapet i Amn, som regel gjennom å skaffe eller utgjøre ressurser. Prester som utfører mirakler er derfor som regel godtatt.

De som bruker arkan magi er derimot sett på som skumle og farlige, og de aller fleste unngår å ha noe med slike folk å gjøre. Det finnes noen få magikere i Amn, men de skjuler seg godt og er diskrete i sitt virke. Magikere utenfra er påkrevd å gi seg til kjenne som magikere når de kommer inn i Amn, og blir fulgt med argusøyne så lenge de befinner seg innenfor landets grenser.

Folk

De vanligste rasene er mennesker, halvinger, og halvorker (som ses på som laverestående individer). Gnomer er ikke spesielt vanlige å se i byer, og lever ofte adskilt fra andre raser. Halvalver er sjeldne og ses ned på som laverestående individer, og alver ses på som farlige og uberegnelige. Dverger er sjeldne utenfor fjellområdene, men godtatte siden de ofte produserer verdifulle varer som tjener samfunnet.

Interessante steder

Athkatla (hovedstad)

En enorm kystmetropol helt vest i landet hvor man kan skaffe alt hva hjertet begjærer — dog det er et begrenset marked for magiske gjenstander. Det høyeste bygget i byen er katedralen til Waukeen, "Gullspiret".

Brynnlaw (øy)

En liten øy utenfor kysten av Amn (ikke synlig på kartet), hvor fangetårnet Spellhold ligger. Spellhold er brukt for å holde kriminelle som har blitt tatt for å bruke magi til å begå forbrytelser. De fleste av disse er magikere. I 1377 rømte en hel rekke fanger herfra da noen av tårnets vegger ga etter for et lokalt jordskjelv.

Crimmor (by)

En stor, fortifisert karavaneby øst for hovedstaden og sør for Skyfjellene. Alle karavaner begynner og ender her. Til tross for at det er en gjennomfartsby er det lite kriminalitet.

Eshpurtha (by)

Fortifisert militærby sørvest for Trollfjell. Her produseres det meste av våpen og rustninger som brukes og selges i Amn. En kuriositet i byen er det lokale tempelet til Ilmater, gud for nåde.

I Eshpurtha trenes store deler av Amns militære styrker, inkludert en forlegning dedikert til Sunes paladinorden; Rubinrosens Orden. Rubinrosen og det Amniske militæret byttelåner ofte instruktører seg imellom.

Esmelsjøen

2/3 av befolkningen i Amn bor vest for denne innsjøen, som ligger omtrent midt i landet.

Esmeltaran (by)

En halvingdominert by like vest for Esmelsjøen.

Her ligger det et alter til Chauntea.

Murann (by)

Den nest største havnebyen i Amn er nå okkupert av humanoider og er blitt hovedstaden i det Sythillisiske Imperium.

Port Nyranzaru

En stor, fortifisert by i Chult. Port Nyranzaru regnes som amnisk jord, og amnisk lov gjelder der.

Purskull (by)

Gruveby med en stor andel halvorker i befolkningen.

Shilmista, Skyggeskogen

Denne skogen ligger helt øst i Amn og er befolket av alver som er fiendtlige til alle andre raser. Lederen deres, Elbereth, er en villalv som har sverget å drepe alle som kommer inn i skogen for å drepe alver og dyr, eller hugge trær. Alvene som bor her er i hovedsak av typen villalv eller skogalv.

Skyfjellene

Utgjør den nordre grensen mot Sverdkysten. Brukes til gruvedrift.

The Small Teeth

En fjellkjede i sør som skiller det Sythillisiske Imperium fra resten av Amn.

Trollfjellene

Fjell nordøst i Amn, hvor det sies at trollene er spesielt intelligente og organiserte.