28 02 12

Gruppa minus Trix (som forsker på spells) stikker ned til elva og finner spor etter tygg på bullywug-likene. Spor i sanda tyder på noe stort. De kjøper en sau som de tjorer til en påle og venter på at noe skal dukke opp. Utpå kvelden kommer det to sjøtroll og to øglemenn. Gruppa skremmer vekk det ene sjøtrollet, og nedkjemper det andre og øglemennene.

De slår seg sammen med den lokale gruppa med jegere, og stikker etter trollet. En av øglemennene nevnte et navn på drakonisk; Garungagax, som viser seg å være en svart drageyngling som hadde laget seg et rede i en undervannsgrotte. Gruppa banker dragen og dens lille gjeng med kultist-øglemenn, men ikke uten å miste to av jegerne til to ville syrespruter fra dragens munn.

Allede overlevende returnerer til bygda, og etter å ha gjort noen avtaler sier Adah seg villig til å følge jegerne rundt for å finne familiene til de døde, mens resten av gruppa returnerer til Athkatla.


<— 15.02.12
13.03.12 —>