27 10 13

Kendra videreformidler Amaunatorkirkas divination:

"Gå inn forbi de dødes land, ved eggen på Tchazzars våpen finner du porten til tomheten. Når Horus-Re viser sitt ansikt, berør Osiris' hjerte."

Gruppa hyrer inn en magiker fra Grubular Floatingberry's Arkane Tjenester, og teleporterer til Skuld, hovedstaden. De roter litt rundt og finner et bibliotek og noen templer. Ved litt research finner de ut at de må til Mishtan, eller "de dødes by". De kjøper kameler og tar kamel + elvebåt til reisemålet.

Oppe i Dragonsword mountains møter de tordenfuglen Quvianuq som ber dem drepe en roc som har forvirret noen bønder. Bøndene har en avtale med tordenfuglene, men rocen har angrepet buskapen deres og bøndene tror det er tordenfuglene som har brutt avtalen, for de ser ikke forskjell på fuglene. Konstellasjonen gjør det av med rocen ganske effektivt. I mellomtiden finner Quvianuq riktig sted for gruppa.

Osiris hjerte viser seg å sitte inni en mumie, inni en statue på ei øde og smal fjellhylle. Gruppa beseirer mumien og roter rundt i likrestene — og forsvinner en og en.

De havner så i et rom der en Dimensional Anchor-effekt slår inn. De oppdager ei bok som heter "Of the Fall of Netheril volume IV" og er skrevet av Rhaugilath "the Ageless", Lich-King of Orbedal. Boken ligger oppslått på en side som forteller sånn omtrentlig hvor den flyvende enklaven Jiksidur var når Karsus' Folly hendte, og dermed hvor den falt ned. Gruppa beveger seg videre og finner bl.a. noen statuer av de tolv mage lordsene som eide dungeonen og som en gang styrte Mintar og området rundt. De finner ei brygge ved en underjordisk sjø, hvor noen har satt fra seg ei bøtte jord og mark, og slengt fra seg ei fiskestang. Gruppa finner også noen feller, og en kjempeedderkopp som de nedkjemper.

<— ??
05.11.13 —>