25 02 13

Mest dungeon craaaawl. Gruppa dreper tre dridere, noen biller og tre xorner som synes alt metallet gruppa har bare er for fristende. Til slutt vender de nesa hjemover igjen, og kommer opp i det FRI!


<— 12.02.13