23 01 13

Våre helter jaktet på noe som lignet på en gnom. Vold oppsto etterhvert som gnomen gjorde seg om til en fisk i et forsøk på å komme vekk, og til en krokodille i forsøk på å slå seg ut. Etterhvert viste dette seg å være en gnomedruide ved navn Drassan. Han hadde ikke noe lyst til å hjelpe karakterene, i og med at dragen ville være fri til å gjøre det den ville dersom den fikk tilbake egget, men røpet at trollmannen som hadde laget golemene holdt til lenger inne.

Konstellasjonen beveget seg i retningen Drassan hadde pekt ut. Der støtte de på et tornekratt, og det ble ganske snart klart at dette var et bakhold. En svær kamp oppsto…


<— 09.01.13
06.02.13 —>