20 03 13

Piero kontakter Cortés, men sistnevnte er ikke så nøye med ordlyden i svaret og får det til å høres ut som en krise. Det ender med at Piero og Trix finner noen som kan teleportere gruppa og drar i forveien til Baldur's Gate og videre sørover til Athkatla. I Konstellasjonens hus finner de Davvry Whitesmith, som sier familien er utsatt for en svertekampanje og gjerne ville ha tak i Adah.

Piero og Trix drar i all hast videre til Blågrend, der de treffer Cortés, som har ordnet opp i problemene, bortsett fra det med at Sanchez har forsvunnet. Piero kontakter Sanchez, og de tre drar og finner ham, Magdiana og Olyander. Davvry får beskjed om hva som har skjedd med Magdiana. Dorgan, Gavrick og Lily har dratt østover for å passe på at løytnanten gjør som han har lovet.


<— 06.03.13
03.04.13 —>