16 08 11

Gruppa leter igjennom skjæret der de har møtt sjølikene. De finner noe penger og verdisaker, og stripper sjørøver-liket for en illeluktende trekanthatt, en illeluktende falchion, og en illeluktende rustning.

Vel tilbake på det lokale vertshuset holder de en halvveis vakt ut natta, men ingenting skjer. Lokalbefolkningen er svært begeistret, og har samlet sammen til en gave bestående av penger og mat. Gruppa tar imot maten, men ikke pengene — Amn har lovet en viss belønning.

Tilbake i Athkatla møter heltene Stellamaria, som gir dem en mager belønning, men kan fortelle at det siste oppdraget på listen ikke er tatt. Hun gir dem et kart som viser veien til Djupvasshølet, en gruve oppe i Spydspissfjellene. Vel oppe snakker de med Gromnar Gråstein, den dvergiske arbeidslederen, som kan fortelle at tretten arbeidere har forsvunnet i løpet av de siste månedene.

Vel inne i gruven finner heltene fort en choker og noen kjempeedderkopper. Etter å ha hakket og tryllet seg igjennom beistene, nedkjemper de en enorm edderkopp og en ettercap, og finner ut at noen har sperret en alternativ utgang fra gruven. Edderkoppene var ikke naturlig her inne.

Gruppa bryter ned veggen og kommer ut i et uthugget utgangsparti og ser en sti foran seg brolagt med sprukket stein. Veien deler seg; en går mot nord (venstre) og en mot sør (høyre). De befinner seg tilsynelatende i en dyp dal litt nord for gruvesamfunnet.


<— 09.08.11
30.08.11 —>