08 05 12

Gruppa er rystet av visjonene fra divinasjonsspeilet, men fortsetter heltemodig. De krysser inn i samlingshallen og angripes av spøkelsene der, deretter omgår de dobbeltdørene på nordveggen og gjennomsøker gangene til siden og opp, hvor de finner et rom merket "Nekromantikk". Her treffer gruppa et spøkelse av en trollmann som også angriper. Han er noe vanskeligere å bekjempe fordi han tydeligvis vet at han er spøkelse og ikke driver med sånt tøys som å holde seg ved bakken. Her er det en magisk glaive som Adah utstyrer seg med.

Heltene gjennomsøker også det som virker som en stor forelesningssal og et uinnredet, uthugget rom som er merket med "Evokasjonsrom". I et forberedelsesværelse finner de en utgravd gang, som de bestemmer seg for å følge.


<— 24.04.12
22.05.12 —>