02 08 11

Gruppa avhører fangene videre og Adah får til slutt overtalt en halvalv, Donna, til å forklare hva som har skjedd i bytte mot muligens en mildere straff. Det viser seg at demoner og magikere sammen har slaktet innbyggerne eller bare hevet dem i brønnen. Etterpå krabber to dretcher opp av brønnen og går til angrep. En liten kamp oppstår, men heltene vinner.

Donna forklarer at portalen i brønnen kan lukkes med en rød stein. Lyder hadde to røde steiner i posen sin, og Trix bruker en stund på å prøve seg frem for å få lukket portalen. Den natten sover gruppa i Blågrend, og to quasiter prøver å befri fangene, men mislykkes. Den ene slipper unna, den andre blir drept.

Neste dag tar gruppa seg tilbake til gården der de overnattet tidligere, og gir bondekona der beskjed om hennes manns død. De gir henne noe mat og gjenstander fra Blågrend og Adah ber henne om å kanskje være vertskap for nybyggere som kanskje kommer til å reise forbi senere, for å gjenoppbygge grenda.

Gruppa returnerer til Athkatla og leverer inn fangene hos Vaktsentralen. De snakker med sersjanten Tonío Barkscroll, som tar fangene i varetekt og skriver rapport. Adah og Piero besøker Donna jevnlig på cella, og forsøker å få henne til å velge en gud, siden hun virker som hun er troløs. Hun velger til slutt Waukeen.

På et av Adahs besøk får hun beskjed om at Kaptein Tomaz Evardo vil se henne. Han gir henne en belønning til gruppa på til sammen 1000 gull og takker dem på Amns vegne.

Adah leier et hus i håndtverkerdistriktet og foreslår at gruppa flytter inn der. De bestemmer seg smått om senn for å kalle seg "Konstellasjonen" inntil videre. Cortés lager fest, og folk kjøper ting for pengene de har tjent. De blir så oppsøkt av en representant for eventyrerlauget i Amn, Pedro Bellaflora, som gir dem tilbudet å bli med i lauget mot gjentjenester.

Gruppa bestemmer seg for å se an tilbudet ved å komme til laugshallen samme kveld.


<— 26.07.11
09.08.11 —>